Overleggen over oude polis


31 oktober 2018

Vraag nummer: 56567

waar kan ik telefonisch overleggen over een oude polis?

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een digitale adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen en telefonisch overleggen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn