Oude uitvaartpolis VV


12 februari 2020

Vraag nummer: 60019

Geachte mevrouw/mijnheer,
Onlangs heb ik een oude polis gevonden(Uitvaartverzekering polis --- bij Victoria Vesta) door mijn ouders afgesloten. Is dit nog iets waard. Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar Nationale Nederlanden. Via hun website www.nn.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn