Oude polis


9 juli 2019

Vraag nummer: 58208

Mijn ouders hebben vroeger een begrafenis polis bij U afgesloten. Nu ben ik mijn polis kwijt. Kunt U misschien het polisnr nog vinden en dan zeggen,waar hij is ondergebracht. Mijn geboorte dd.10-09-1946 graag hoor ik van U een. reactie. Bij voorbaat dank. Vr.gr Fred Verniers

Antwoord:

Beste vragensteller, u schrijft "u". Ik wijs u erop dat u nu uw vraag aan mij voorlegt via een algemene adviesrubriek.
Ik ben geen verzekeraar en beschik niet over verzekeringsgegevens.
U kunt uw verzoek rechtstreeks indienen bij de verzekeraar die op de polis vermeld staat.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn