Oude polis no. C28360


17 april 2019

Vraag nummer: 57709

Gaarne verneem ik van of polisno. C 28360 nog ergens voorkomt in een administratie. Uw reactie ontvang ik graag via de mail.
vr.gr. Dick Bonarius.

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn