Opvragen begravenis polis


12 november 2018

Vraag nummer: 56650

Kunt u voor mij nakijken of de begravenis polis van onze zoon bedrag 1000 gulden afgesloten door Joop Barnhorn of dat nog bestaat?

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.