Ophogen uitkering uitvaartverzekering


11 februari 2019

Vraag nummer: 57279

Graag zou ik willen vragen of SE mogelijkheid bestaat om de reeds volledig betaalde uitvaartverzekering met polisnummer 54148530 op te hogen, daar de kosten van een uitvaart dermate toegenomen is, dat het uit te keren bedrag niet voldoende is om de kosten te dekken. Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn