Nog een vraag


7 december 2018

Vraag nummer: 56886

Geachte meneer de Niet,

Dank voor u antwoord.

Ik heb toch nog wat vragen?
Vraag 1 Bedoeld u met uw antwoord dat een vrouw of kind van mijn oom de begunstigde kan zijn ?
Vraag 2:Kan de levensverzekering dan doorlopen als mijn oom is overleden zonder dat er premie voor betaald? Of stopt de verzekering bij overlijden?

Vriendeijke groet

Antwoord:

Beste vragensteller, in theorie kan iedereen begunstigde zijn als de verzekeringnemer dat zo heeft vastgelegd bij het aangaan van de verzekering.
En wat betreft het doorlopen van een verzekering: de verzekeraar zal er alles aan doen om contact te krijgen en te behouden met de verzekeringnemer. als er geen premie meer wordt voldaan kan de verzekering worden geroyeerd dan wel premievrij worden gemaakt, dat hangt af van de voorwaarden van de verzekering. De verzekering zal stoppen bij overlijden als dat bekend wordt gemaakt bij de verzekeraar. Dan gaat het uitkeringsproces in werking.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn