Levensverzekering


21 februari 2018

Vraag nummer: 53912

Beste meneer of mevrouw, wij zijn in het bezit gekomen van één polis van mevrouw Agnes Boots. Polisnummer 246239. Mevrouw is op 31 januari 2018 overleden. Mijn vraag is of de polis nog waarde heeft. Volgens de brieven is de waarde 50 gulden. Ik hoor graag iets van u. Met vriendelijke groet, Guus Redder

Antwoord:

Beste vragensteller, dit is een adviesrubriek, ik beschik niet over een database met polisgegevens.
U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Dat kan meestal via de website van de verzekeraar.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn