Is polis is geldig of elders ondergebracht?


16 juni 2018

Vraag nummer: 55387

Van mevrouw Jongsma, kreeg ik twee polissen om uit te zoeken waar deze op dit moment zijn ondergebracht.
Polisnr ...., polis van 16-06-1952 bij "De Groot-Noordhollandsche van 1845."

vraag 2: Polisnr ...., van Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij, polis is van 20-05-1936.

Zoals u ziet al heel oud, maar mogelijk dat ze nog wel geldig zijn en een uitkering geven bij overlijden van betrokkene.

Graag hoor ik van u waar deze nu zijn ondergebracht.

Alvast dank voor het antwoord

Met vriendelijke groet
Harry Lip

Antwoord:

Beste vragensteller, beide maatschappijen maken nu onderdeel uit van Aegon Verzekeringen.
Via www.aegon.nl kunt u al uw vragen rechtstreeks voorleggen aan Aegon.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.