Informatieplicht/recht


22 februari 2018

Vraag nummer: 53959

Mijn hulp werd gevraagd door iemand met een natura-uitvaartverzekering, die meer dan 50 jaar geleden werd afgesloten bij een uitvaartvereniging. Blijkens het jaarlijks toegezonden polisoverzicht is de verzekering nu ondergebracht bij een NV, die (vermoedelijk nog in bezit is van de vereniging.
Door omstandigheden zijn oudere verzekeringspapieren niet meer in bezit van de verzekerde.
De premie, die de verzekeraar vraagt, is extreem hoog. Zo hoog zelfs, dat het wellicht voor verzekerde interessant is met deze verzekering ( met levenslange premie) te stoppen en elders een nieuwe verzekering te sluiten.
Dit levert bij mij het vermoeden op dat er iets met de premie mis is.
Navraag leverde tot nu eigenlijk alleen op "dat er met de premie niets mis is'' Zonder enige onderbouwing.
Mijn vraag: Wat kan ik in redelijkheid van de verzekeraar aan informatie verwachten, zodat de vermoedelijke fout boven water is te tillen.

Antwoord:

Beste vragensteller, het moet voor iedere verzekeraar mogelijk zijn om de verzekeringsgegevens vanaf het moment van afsluiten of lid worden te reproduceren.
Daar hoort vervolgens ook bij dat men een helder inzicht kan verschaffen in de hoogte van de premie in verhouding tot de uitkering. Op dergelijke vragen behoort een duidelijk antwoord te worden gegeven. Daar is ook de AFM volstrekt helder over.

Ik ga er overigens van uit dat u op basis van een correcte machtiging namens de verzekerde uw vragen heeft gesteld.

Als u tot de conclusie komt dat er onvoldoende transparant wordt geantwoord kunt u op basis van de klachtenprocedure die er normaal gesproken zal zijn een klacht indienen.
Mocht dit niet het door u gewenste resultaat opleveren dan staat het u vrij om een kwestie voor te leggen aan het KiFid.
Uiteraard zou het plezierig zijn als de betreffende verzekeraar u gewoon het gevraagde inzicht kan verschaffen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn