Info over levensverzekering


14 mei 2018

Vraag nummer: 54922

ik heb een levensverzekering met polisnummer 7328326 (premievrij )
tussenpersoon 459364
verzekerd bedrag 328 gulden.
Kan u mij hier enige informatie over geven. b.v.d.

Antwoord:

Beste vragensteller, dit is een adviesrubriek, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens.
U zult zich in verbinding moeten stellen met de verzekeraar die op de polis vermeld staat.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.