HAV Bank oude polis


4 juli 2018

Vraag nummer: 55551

ik heb nog een oude polis van de HAVBANK. polisnr.6236484 uitgiftedatum
1 oct 1962 400 gulden bij overlijden. kan deze polis tegen een lager bedrag
nu uitgekeerd worden?

Antwoord:

Beste vragensteller, deze verzekering is nu ondergebracht bij ASR Verzekeringen.
Via www.asr.nl kunt u rechtstreeks uw vraag voorleggen aan de verzekeraar.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.