Gemengde verzekering -polisnr.715605


27 augustus 2018

Vraag nummer: 55947

is deze polis bij jullie bekend ? , en wat is de status van deze polis

in afwachting van jullie reactie .

met vriendelijke groet, Bep Kalfs-Blijdestein .

Antwoord:

Beste vragensteller, u schrijft "jullie". Ik wijs u erop dat u nu uw vraag aan mij voorlegt via een algemene adviesrubriek.
Ik ben geen verzekeraar en beschik niet over verzekeringsgegevens.
U kunt uw verzoek rechtstreeks indienen bij de verzekeraar die op de polis vermeld staat.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn