afkoop dela polis


10 oktober 2014

Vraag nummer: 40197

wonen in buitenland. dela polis kan niet afgekocht worden maar wordt naar depositofonds overgebracht, pas invorderbaar bij overlijden. is er een mogelijkheid dit bedrag toch te innen ivm niet langer woonachtig in nederland?

Antwoord:

Neen, helaas dat is geen omstandigheid die dit verandert.
Een natura uitvaartverzekering is feitelijk niet afkoopbaar omdat geen geld wordt uitgekeerd maar een dienst wordt verleend (het verzorgen van de uitvaart). Nu u niet meer in Nederland woont en dus na uw overlijden naar ik aanneem ook niet in Nederland wordt begraven of gecremeerd, is de geldswaarde van de polis beschikbaar gesteld in een depositofonds. Dat houdt in dat de begunstigden na uw overlijden de uitkering daaruit kunnen gebruiken voor de financiering van de uitvaartkosten. Als het om een gering bedrag gaat, is een verzekeringsmaatschappij wel eens bereid om de geldswaarde uit te keren. Ik kan dat uiteraard niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.