Adreswijziging


12 augustus 2018

Vraag nummer: 55821

Ik zelf heb een ander woonadres moet ik dit door geven

Antwoord:

Beste vragensteller, dit is een adviesrubriek, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens.
U kunt uw vraag/verhuisbericht rechtstreeks voorleggen aan de verzekeraar die op de polissen vermeld staat.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn