vermogensbijtelling/eigen bijdrage AWBZ


16 februari 2013

Vraag nummer: 33652

Geachte heer Zwaansdijk,
Mijn ouders hebben een spaarpotje voor hun beider begrafenissen. Nu zij in een verzorgingstehuis komen moeten zij een eigen bijdrage AWBZ gaan betalen. Op welke manier kunnen wij ervoor zorgen dat het gespaarde bedrag niet wordt meegeteld als vermogen in de zin van IB, of als verzamelinkomen in de zin van AWBZ? Is het verstandig dit met een uitvaartinstelling te regelen of verstandiger bij een bank te doen?

Antwoord:

Gesepareerd vermogen voor uitvaartkosten (tot en bepaald limiet) telt niet mee. Voorwaarde is wel dat dit is ongebracht bij een uitvaartverzekeraar, of is gestort op een speciale bankrekening, waarvan het saldo uitsluitend opgenomen mag worden voor de uitvaartkosten (een uitvaart-spaarrekering; geen geen gewone spaarrekening).

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE