uitkeren uitvaartverzekering


7 augustus 2013

Vraag nummer: 35270

Mijn moeder is overleden en had een uitvaartverzekering.
De uitbetaling wordt geregeld via de eerste begunstigde van de polis. Deze erfgenaam kan zijn eigen rekeningnummer opvoeren op het in te vullen formulier. Maar is het niet zo dat het uit te keren bedrag van de uitvaartpolis gestort moet worden op de rekening van mijn moeder. Zodat dit bedrag bij de erfenis komt ?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijn heer,

Nee, zo is het niet. De uitkering uit een overlijdensverzekering behoort niet tot de nalatenschap van de overledene (de uitkering heeft er immers ook nooit deel van uitgemaakt). De uitkering is dus geen deel van de erfenis. Anderen dan de begunstigde hebben geen recht op een deel van de uitkering. Eventueel is wel erfbelasting verschuldigd, maar dat is onder andere afhankelijk van de vraag door wie de premie is betaald.

Slechts de in de polis genoemde begunstigde heeft recht op de uitkering.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE