Pensioen opgave


27 oktober 2019

Vraag nummer: 59049

In mijn archief kwam naar voren een schrijven van ; Betreft N.V Levensverzekering Maatschappij Utrecht,AMEV Kennisgeving. Ouderdomspensioen/pensioengrondslag
Kunt u mij hierover informeren of ik hier recht op heb?
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de huidige verzekeraar ASR. Via hun website www.asr.nl kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Ik wijs u erop dat dit een openbare rubriek is en dat ik alle persoonlijke gegevens uit uw vraag heb verwijderd. Wees terughoudend met het vermelden van deze gegevens!

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE