Eenmalig storten


12 januari 2014

Vraag nummer: 36988

Als ik eenmalig een bedrag stort voor mijn begrafenis, wordt dat bedrag dan nog bij mijn inkomen gerekend ?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Als u dat bedrag op een bankrekening zet, dan blijft het onderdeel van uw eventuele vermogen. Het wordt niet tot uw inkomen gerekend. maar wel tot uw vermogen.

Als u het bedrag afstort bij een uitvaartverzekeraar wordt het bedrag tot een jaarlijks geïndexeerd maximum niet tot uw vermogen gerekend.

U betaalt overigens pas belasting over uw vermogen als dit hoger is dan de vrijstelling. Die vrijstelling is per belastingplichtige ongeveer EUR 21.000,-. Over het meerdere is in beginsel 1,2% belasting verschuldigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE