Deposito en zorgkosten


11 november 2013

Vraag nummer: 36350

L.S.

Mijn moeder van 90 heeft geen begrafenisverzekering maar wel meer dan voldoende spaargeld om t.z.t. haar begrafenis van te bekostigen. Echter, binnen niet al te lange tijd zal ze vanwege een progressieve dementie in een verzorgingstehuis opgenomen moeten worden. Op welke manier kan ik ervoor zorgen dat er een bedrag beschikbaar blijft voor haar uitvaart en dus niet wordt meegenomen in haar inkomens- en vermogenstoets?
Depositofonds bij een uitvaartverzekering? Speciaal spaarproduct bij een bank?

Met dank en groeten.

Antwoord:

Geachte heer,

Voorzover mij bekend, wordt bij het vaststellen van de eigen bijdrage, geen rekening gehouden met een (deel van) heteigen vermogen. Juist om deze toekomstige kosten te kunnen voldoen.

Het is gelet op de leeftijd van uw moeder niet zinvol daarvoor nog een specifiek financieel product te sluiten.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE