Betalen uitvaart door verkoop auto?


30 september 2014

Vraag nummer: 40073

Mijn vader heeft een uitvaartpolis, maar is onvoldoende verzekerd voor uitvaartkosten. Hij leeft van zijn pensioen (geen vetpot) en heeft geen spaargeld. Ik heb hem gevraagd waar ik het restant uitvaartkosten van zou moeten betalen. Antwoord was: verkoop de auto maar. Mijn vraag: is dat echt de oplossing? Ben ik gerechtigd dat te doen en heb ik daar toestemming voor nodig van de andere erfgenaam, mijn broer?

Antwoord:

Degene die de opdracht geeft voor de uitvaart, is degene die ook aansprakelijk is voor de kosten van de uitvaart. Kinderen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de uitvaartkosten. Dat is wettelijk zo geregeld. Ook als een uitvaart van gemeentewege plaatsvindt, worden de kosten zo mogelijk verhaald.

Uw vader is nog in leven. Hij zal de auto dus het beste zelf kunnen verkopen en het geld bijvoorbeeld op een bankrekening storten. Na zijn overlijden kunnen de erfgenamen daarop dan aanspraak maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE