wijziging voorwaarden depositofonds


10 februari 2011

Vraag nummer: 24503  (oude nummer: 16425)

Bij de uitvaartonderneming/verzekeraar van mijn "tante" zijn de voorwaarden gewijzigd van het depositofonds. Waar vanaf afsluiten van het depositofonds in 1985 tot jongstleden het Surplus-bedrag zou worden uitgekeerd aan nabestaanden/erfgenamen/opdrachtgevers van de uitvaart, is nu schijnbaar opeens de voorwaarde gewijzigd en wordt het Surplus-bedrag niet meer uitgekeerd maar kan het slechts overgezet worden naar een ander depositofonds van een erfgenaam/nabestaande!?
Nu is het zo dat mijn "tante" flink oververzekerd is en dat bewust heeft gedaan om ná haar overlijden / de uitvaart ons als "(surrogaat)familie" niet op te zadelen met onnodige kosten (zoals leeghalen van haar huis, evt. nog te betalen huur, bewijs van erfrecht, etc.), maar daarvoor zouden we het oververzekerde bedrag kunnen gebruiken. Tevens zijn haar eisen tav een uitvaart in de loop der jaren drastisch naar beneden gewijzigd. Ze wenst nu slechts een zeer besloten kleine begrafenis en wil eigenlijk niet eens een gedenkteken op haar graf. Al met al is ze dus flink oververzekerd en met deze wijziging wordt dat geld niet aan de nabestaanden uitbetaald. Iets waar zij zich op haar hoge leeftijd erg druk om maakt. Mag deze drastische wijziging in de voorwaarde zomaar doorgevoerd worden door de uitvaartonderneming/verzekeraar? Of had mijn "tante" daaromtrent een brief moeten krijgen waarin haar het e.e.a. duidelijk werd gemaakt omtrent de wijziging en waarbij zij de optie tot het wijzigen van het depositofonds voorgelegd moeten krijgen?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Naar de reden dat men van een depositofonds een bestemmingsfonds heeft gemaakt kan ik slechts gissen. Ik vermoed dat dit te maken heeft met het vergunningenstelsel dat sinds de invoering van de Wet financieel toezicht van toepassing is. Als een uitvaartondernemer/verzekeraar een depositofonds aanhoudt, dan heeft men daarvoor een (bank)vergunning nodig van De Nederlandsche Bank. Wellicht dat om om die reden de depositofondsen heeft omgevormd naar een bestemmingsfonds. Hoe dan ook, dat is een ingreep in de rechtsverhouding tussen partijen die men niet eenzijdig kan opleggen zonder de mogelijkheid te bieden om de overeenkomst op te zeggen, resp. het saldo van het depositofonds op te nemen. Als aanvankelijk recht bestond op uitkering in contanten van het surplus, moet dat recht of gehandhaafd blijven of de mogelijkheid geboden worden het fonds op te nemen.
Ik adviseer u hierover een klacht in te dienen bij de betreffende uitvaartonderenemer/verzekeraar. Als dat niet op bevredigende wijze wordt opgelost, kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (KIFID). Dat kan via de website www.kifid.nl.

Ik wens u daarbij veel succes.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE