Vrijstelling deposito in box3


10 november 2016

Vraag nummer: 48168

Is een uitvaart-deposito vrijgesteld in Box3. De een zegt van wel, de ander van niet. Ook Dela zegt dit laatste m.b.t. haar uitvaart-deposito's.
Hoe zit dat nu echt?

Antwoord:

Beste heer/mevrouw Benschop, voor zover mijn kennis reikt is een dergelijk deposito niet vrijgesteld in Box3. Op de website van de belastingdienst staat het volgende:

Een aantal bezittingen zijn vrijgesteld in box 3. Dit betekent dat u deze bezittingen niet opgeeft in box 3.

Vrijgestelde bezittingen zijn:
•landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928
De gebouwde eigendommen op deze landgoederen moet u wel aangeven in box 3.
•bossen
•natuurterreinen
•voorwerpen van kunst en wetenschap, behalve als u deze vooral als belegging hebt
•bepaalde vorderingen op basis van een erfenis
•sommige kapitaalverzekeringen
•roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin
Bijvoorbeeld uw eigen auto of de inboedel van uw woning.
•het gespaarde bedrag van uw levensloopregeling.


Ik ga ervan uit dat dit helder genoeg is.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE