Uitvaartdeposito en de bijstand


11 april 2017

Vraag nummer: 50430

Geachte mijnheer de Niet,
Wij overwegen een uitvaartdeposito bij DELA. Voor 2017 is de vermogensvrijstelling van belasting voor zo’n deposito €6956. Dit bedrag willen wij per deposito storten. DELA geeft jaarlijks minimaal 3% rente op het deposito. Na een jaar overstijgt het saldo (storting €6956 + bijgeschreven rente) de dan geldende max. vermogensvrijstelling. Idem alle jaren daarna. Voor de belasting vervalt dus de vrijstelling.
Het is te bedenken dat een van ons na overlijden van de partner een aanvulling uit de bijstand moet ontvangen. Wij nemen aan dat in de bijstandsregeling de overstijging door rente meetelt in het toegestane max. vermogen voor de bijstand: €5000 p.p.
Maar blijft in de bijstandsregeling onze depositostorting verhoogd met eventuele jaarlijkse aanpassingen van de vermogensvrijstelling wel intact voor de bekostiging van de uitvaart? D.w.z. rekent de bijstandsregeling dit niet tot het toegstane max.vermogen van €5000?

Antwoord:

Beste vragensteller, ik heb gekeken op de website overheid.nl op de zoekterm "bijstandsnorm deposito uitvaartkosten".
Ik heb dit voor u gevonden en zeg daar direct bij dat het me verstandig lijkt dat u dit bij een juridisch loket verifieert.

Reservering voor begrafenis of crematie

Er is geen juridische grondslag waarop de vermogensgrens voor belanghebbende kan worden verhoogd met een bedrag aan reservering voor begrafenis- of crematiekosten

Uitvaartverzekeringen dienen evenals levensverzekeringen, koopsompolissen etc., voor zover zij te gelde gemaakt kunnen worden, op grond van artikel 31 lid 1 WWB als middel in aanmerking te worden genomen. Indien de polis opeisbaar is dan wordt belanghebbende niet verplicht de waarde af te kopen af tussentijds op te nemen, zolang de waarde niet leidt tot overschrijding van de vermogensgrens. De hoogte van het bedrag waarover cliënt kan beschikken wordt meegenomen in de vermogensvaststelling.


Tot zover dit citaat, ik denk dat dit helder is.
Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE