Uitkering deposito


8 november 2011

Vraag nummer: 26627

Onlangs is mijn tante overleden, zij had meerdere verzekeringen, bij verschillende maatschappijen, voor haar uitvaart afgesloten. Inmiddels zijn de kosten voor de uitvaart voldaan. Op 21-11-2008 is er bij Monuta nog een een Deposito afgesloten waar we geen gebruik van hebben hoeven maken. Is de verzekeraar verplicht om de gelden uit dit deposito over te maken aan de nabestaanden of mag de verzekeraar verplichten hier een nieuw deposito op naam van haar erven te sluiten.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
met vriendelijke groet,
Mw. I. Vos

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een depositorekening voor uitvaartkosten is een rekening met een specifieke bestemming. Het is dus niet een gewone bankspaarrekening. Het saldo van de depositorekening voor uitvaart, mag in beginsel alleen worden aangewend voor de financiering van uitvaartkosten. Een niet opgenomen saldo voor uitvaartkosten, wordt gereserveerd voor een volgende uitvaart.
U kunt uiteraard bij de verzekeringsmaatschappij navragen of zij bereid zijn het saldo uit te keren, maar verplicht zijn zij dat niet.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE