Rentevergoeding over deposito's


11 september 2012

Vraag nummer: 28969

Ik ben de nalatenschap van een kennis aan het regelen en heb een afrekening van de Begrafenisvereniging ontvangen.
Zij trekken de 2 stortingen van deposito's af van de rekening. Een van de deposito's is 16 jaar geleden gestort. Maar zij weigeren rente te vergoeden over de deposito's. Zeggen "Wij verstrekken geen rente op gestorte bedragen door families.Dit wordt de familie die een bedrag wil storten ook medegedeeld". De familie weet echter van niets, en de overledene van 89 jaar kan ik het niet meer vragen. Ook op hun website staat er niets van.Iedereen betaalt rente over deposito's. Is de Begrafenisvereniging dit niet verplicht?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Vreemd antwoord van de begrafenisvereniging. Het is ongebruikelijk en m.i. ook niet redelijk dat geen rente wordt vergoed over deposito's. Dat kan anders zijn als de begrafenisvereniging garandeert dat het saldo toereikend is om kosten van de uitvaart te allen tijde volledig te dekken. Dan zou je nog kunnen stellen dat de rente bestaat uit de compensatie van prijsstijgingen.

Het simpelweg stellen dat het gezegd is dat geen rente wordt vergoed vind ik te kort door de bocht. Ik zou vragen om het contractuele bewijs. Is dat er niet, dan zou ik zeker een klacht indienen en aandringen op rentevergoeding.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE