opzegging uitvaartverzekering ivm emigratie


25 september 2011

Vraag nummer: 26138

Ik heb in 2010 mijn DELA uitvaartverzekering opgezegd omdat ik naar het buitenland geemigreerd ben. Ik heb Dela eveneens een Bewijs van Uitschrijving uit het Bevolkingsregister gestuurd. Nu ontving ik van Dela een opgave van het huidige saldo inzake deelneming in het DELA Depositofonds (418,81). Het probleem is dat erbij staat dat het rentebedrag pas vorderbaar en inbaar is bij overlijden van de deelnemer. Ik ben het hier niet mee eens en wil dit rentebedrag nu ontvangen. Kan er denkt u een uitzondering mogelijk zijn ivm vertrek buitenland?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw raad.
Met vriendelijke groeten

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer

Op zich is de stelling van DELA juist. Het saldo van een uitvaart-depositorekening heeft een specifieke bestemming, namelijk het financieren van de kosten van uitvaart. Dat betreft het volledige saldo, inclusief de bijgeschreven rente. Het saldo (en dus ook de rente) is pas opvorderbaar na overlijden van de verzekerde.

In verband met de bijzondere omstandigheid kunt u uiteraard DELA verzoeken het volledige saldo uit te keren. Als zij daaraan gevolg willen geven, dan zult u waarschijnlijk een verklaring moeten ondertekenen, waarin u aangeeft bekend te zijn me de eventuele fiscale gevolgen van de uitkering.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE