Koopsompolis


31 januari 2018

Vraag nummer: 53596

Ik ben op zoek naar een begrafenisverzekering in de vorm van een koopsom of deposito die ik voor iemand anders wil afsluiten. Het is niet de bedoeling dat de verzekering op een later tijdstip afgekocht kan worden.
Kunt u mij een verzekeraar of wellicht een andere vorm van vastleggen van het bedrag adviseren?

met vriendelijke groet,

Klaas

Antwoord:

Beste Klaas, je kunt, als je dit niet via een financcieel adviseur wilt aanpakken, het beste op internet beginnen om met gerichte zoekacties de verzekeraars te gaan opzoeken die een dergelijk product hebben.
Let daarbij vooral op de voorwaarden: de verzekering moet niet afkoopbaar en/of bij leven uitkeerbaar zijn als ik je goed begrijp.
Nu wil het geval dat de AFM er bij de verzekeraars op heeft aangedrongen om afkoop toe te staan dus dat kan de kans dat je er nog een vindt zonder afkoop is klein.

Een mogelijkheid die er dan is lijkt me een levensverzekering met begunstiging bij overlijden van/voor degene die je op het oog hebt met jou als verzekeringsnemer. Dan rest nog wel dat je moet organiseren dat de uitkering tzt ook echt voor de uitvaatkosten van de begunstigde wordt aangewend.

Tenslotte zou je een uitvaartorganisatie kunnen zoeken die een eigen deposito beheert of heeft, vaak binnen een aparte stichting. Hier wijs ik er wel op dat deze organisaties en hun stichtingen niet onder DNB toezicht vallen en dat kan als risicovol worden gezien.

Kortom, je moet er wel de juiste aandacht aan geven. Ik begon met het noemen van een finscieel adviseur: dat blijft natuurlijk het overwegen waard.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE