kan een eenmaal afgekochte uitvaartverzekering door verzekeraar teruggevorderd worden


1 november 2012

Vraag nummer: 32576

Moeder is 92 jaar en dement. Ik heb haar uitvaartverzekering afgekocht bij SNS Reaal met vermelding dat moeder niet meer zelf kon tekenen en ik als zoon al jarenlang al haar belangen behartig ook internetbankieren e.d. SNS ging hier mee akkoord. Het bedrag werd op mijn verzoek gestort in haar uitvaartdepot. Mijn plotseling wederom opgedoken broer, die jaren geleden alle contact met al zijn familie verbroken heeft is hier achter gekomen en niet mee eens (om wat voor reden dan ook?) Hij heeft SNS verzocht om het afgekochte bedrag dat al 3 maanden geleden door SNS werd overgemaakt naar het uitvaartdepot van moeder, terug te vorderen van de uitvaartverzekering en wederom in polissen om te zetten. Uitvaartmaatschapij werkt hieraan mee, zonder mijn toestemming hiervoor. Kan dit?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Alle rechten om wijzigingen aan te brengen in een overeenkomst van levensverzekering (inclusief uitvaartverzekeringen) komen toe aan de verzekeringnemer. Als de verzekeringnemer, zo als in het geval van uw moeder, handelingsonbekwaam is, moet er een zaakwaarnemer zijn benoemd die bevoegd is namens de verzekeringnemer te handelen. Als u door de rechter als zaakwaarnemer bent benoemd, komen die rechten alleen u toe en kan uw broer geen wijzigingen vorderen. De vraag is echter of u als zaakwaarnemer bent aangesteld. Als dat niet formeel is, is het denkbaar dat de verzekeringsmaatschappij de oorspronkelijke situatie inderdaad moet herstellen. Immers, u bent dan niet gerechtigd in de overeenkomst wijzigingen aan te brengen (net zo min als uw broer dat zou hebben mogen doen). De verzekeringsmaatschappij herstelt dus feitelijk de bestaande situatie. Overigens, als het een uitvaartverzekering is, mag het bedrag dat na overlijden van uw moedere tot uitkering komt, alleen worden aangewend voor de feitelijke financiering van de uitvaartkosten. Het bedrag mag dus niet in contanten aan de in de polis genoemde begunstigden worden uitgekeerd. Als het geen uitvaartverzekering is, maar een kapitaalverzekering, wordt het bedrag wel uitgekeerd aan de begunstigden.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE