depostorting


16 december 2011

Vraag nummer: 26981

mijn vraag is kan ik het depo opdoeken en het geld wat er gestort is uithalen .en rechter heeft mij vertelt dat dit wel kan maar de dela beweerd van niet .

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een depotstorting bij een uitvaartverzekeraar is gewoonlijk een geblokkeerde rekening waarvan het saldo alleen gebruikt kan worden voor de financiering van uitvaartkosten. Nog afgezien van mogelijke fiscale consequenties die verbonden zijn aan opname van geld buiten het daarvoor bestemde doel, is het meestal zo dat er een zogeheten "afstandsverklaring" deel uit maakt van de overeenkomst. Met die verklaring doet de verzekerde afstand van ieder recht op uitkering in geld en geeft de verzekerde aan dat het saldo uitsluitend beschikbaar is voor de betaling van nota's in verband met uitvaart. Dat is een van de redenen waarom de rentevergoeding op een depositostorting veelal hoger is dan de reguliere spaarrente. U zou een verzoek kunnen richten aan de directie van Dela of zij van deze regel willen afwijken en het saldo onder aftrek van kosten e.d. willen uitkeren, maar ik acht toewijzing van dat verzoek klein. U zou vervolgens eventuieel een klacht kunnen indienen bij het Klachteninstitutt Financiƫle Dienstverlening (KIFID). U kunt dit doen via de website www.kifid.nl

Ik verwacht eerlijk gezegd echter niet dat uw klacht gegrond verklaard zal worden.


Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE