Depositofonds


3 november 2009

Vraag nummer: 24473  (oude nummer: 14263)

In hoeverre zijn ingelegde gelden in een depositofonds gewaarborgd bij dreigend faillisement van de uitvaartondernemer?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Er is hiervoor geen garantieregeling. Ook de depositogarantieregeling van de Nederlandsche Bank is op depositofondsen van uitvaartondernemers NIET van toepassing. Bij faillissement van de uitvaartonderneming loopt u dus het risico dat de waarde van het fonds verloren gaat. U heeft dan slechts een concurrente vordering op de failliete boedel.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE