depositofonds en afrekening


21 maart 2011

Vraag nummer: 24517  (oude nummer: 16575)

30 oktiber van het afgelopen jaar is mijn pleegvader overleden. Hij had geld gestort in een depositofonds van de CUVO. Deze heeft ook de crematie verzorgd.
Uiteindelijk bleek er flink wat geld over te blijven, ongeveer 2500 euro. Dit overgebleven geld word niet gesort op de giro rekening van mijn moeder ( echtgenote en erfgename), maar het overgebleven geld word gestort in haar depositofonds. Mijn moeder wil dit echter niet.
Vraag: in hoeverre is het toegestaan dat de CUVO het geld stort in depositofonds van mijn moeder ipv het op haar giro te storten?

Antwoord:

Geachte mijnheer,

Alhoewel ik hiermee ook wel moeite heb, is het inderdaad toegestaan. Het depot heeft een bestemming: betalen van uitvaartkosten. Om die reden was de depotstorting destijds fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als het restant van de waarde van het depot niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is gestort, heeft dit fiscale gevolgen: er vindt een fiscale bijtelling plaats en er is boeterente verschuldigd. Als het goed is, is dit ook in de voorwaarden opgenomen.

Tegenwoordig zijn depotstortingen niet meer fiscaal aftrekbaar, maar is de waarde van het fonds tot een bepaald maximum, wel vrijgesteld van de vermogensrendementheffing van BOX III van de inkomstenbelasting.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE