Depositofnds


4 december 2013

Vraag nummer: 36650

mijn uitvaart-verzekering is door Dela stop gezet en is het Gestorte bedrag is over gezet naar een Depositofonds kan ik dat bedrag ook op eisen want ik wil een ander uitvaart-verzekering afsluiten bij een anderen maatschappij bij voor baat dank

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

In beginsel is een depositofonds alleen opeisbaar na het overlijden van een verzekerde.

Maar, ik adviseer uw vraag voor te leggen aan de directie van Dela. Het afkopen van een depositofonds is "verzekeringstechnisch" in beginsel wel mogelijk.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE