Deposito voor uitvaart


30 januari 2017

Vraag nummer: 49365

Mocht ik onverhoopt (88jaar)en vrouw(84)eerder in een verpleeghuis terechtkomen kan dan het deposito door gemeente of rijk aangesproken worden?
Hoogachtend W.Barkman

Antwoord:

Beste heer Barkman, ik ga er van uit dat u hier spreekt over een deposito welke specifiek voor de uitvaartkosten is gestort.
Het is geheel afhankelijk van de voorwaarden die aan dit deposito zijn verbonden of deze gelden voor iets anders gebruikt mogen worden.
U dient kortom de voorwaarden goed te bestuderen en, indien u er niet uitkomt, de deposito instelling te vragen u uitsluitsel te verschaffen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE