begrafenis depot en vermogenstoets


14 juni 2013

Vraag nummer: 34866

Als er een bedrag is gestort in een begrafenis depot, wordt dit dan toch meegenomen bij het bepalen van de eventuele bijdrage voor AWBZ (e.d.) hulp?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Voorzover ik heb kunnen nagaan telt het saldo niet mee voor het bepalen van de hoogte van een eigen bijdrage.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE