Achteraf ontdekt dat overledene een overlijdensverzekering had


29 januari 2014

Vraag nummer: 37210

We hebben zes maanden terug de crematie van de overledene betaald. Deze overledene had een bewindvoerder. Een half jaar later blijkt, bij de afwikkeling van het overlijden, per toeval, dat deze overledene een uitvaartverzekering bij dezelfde uitvaartondernemer had.
De uitvaartondernemer heeft dit toen niet gemeld. Mag dat? Wie is hier verantwoordelijk?
Is een bewindvoerder aansprakelijk, de uitvaartondernemer, nabestaanden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een uitvaartondernemer is geen verzekeringsinstelling of bank. Het is niet mogelijk dat daar een verzekering liep. Wellicht dat er destijds wel een depotstorting is gedaan, maar dat is niet via dit forum na te gaan. Er van uitgaande dat dit is gedaan, is de uitvaartondernemer uiteraard verplicht de kosten van de uitvaart te verminderen met het bedrag van het depot. Of dat is gebeurd kan ik niet nagaan. Daarvoor mloet u contact opnemen met de desbetreffende partij.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE