Afkopen, wat te doen?


6 februari 2019

Vraag nummer: 57261

Ik heb een aantal polissen, voor een totaalbedrag van ruim 4000 gulden, t.n.v. uw maatschappij. Ik wil deze afkopen. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Beste vragensteller, u schrijft "uw maatschappij". Ik wijs u erop dat u nu uw vraag aan mij voorlegt via een algemene adviesrubriek.
Ik ben geen verzekeraar en beschik niet over verzekeringsgegevens.
U kunt uw verzoek rechtstreeks indienen bij de verzekeraar die op de polis vermeld staat.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >