Zoekgeraakte uitvaart verzekeringen


20 januari 2017

Vraag nummer: 49167

Ik ben het overzicht kwijt welke overlijdens verzekeringen ik heb. Hopelijk dat u mij daarbij kan helpen.

Antwoord:

Beste heer/mevrouw Frijters, dit is een algemene vragenrubriek, ik heb geen database met verzekeringsgegevens.
U kunt deze vraag voorleggen aan het Verbond van Verzekeraars.
Daarvoor heeft het Verbond een speciale zoekservice in het leven geroepen. Deze is bedoeld voor:
• Nabestaanden: bijvoorbeeld als nabestaanden willen weten of een overledene verzekerd was. Ook gemeenten die een uitvaart van een overledene verzorgen, kunnen een aanvraag indienen.
• Polishouders: bijvoorbeeld als iemand een levensverzekering heeft afgesloten, maar door een brand de polis ervan niet meer kan achterhalen. Die persoon zelf kan een aanvraag voor onderzoek doen, of zijn/haar door de rechtbank benoemde curator of bewindvoerder.
Ga naar de volgende link:
https://www.vanatotzekerheid.nl/zoekpolis/

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn