welke verzekeringen


29 april 2013

Vraag nummer: 34398

hoe kom ik er achter waar ik al mijn verzekeringen hebt lopen,maar niet alleen van mijn zelf maar ook van mijn man.Maar ook wat voor verzekeringen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is geen centrale registratie van verzekeringen die zijn afgesloten. Dus zonder polissen of in ieder geval gegevens waaruit blijkt waar en onder welk nummer een verzekering is gesloten, is het vrijwel onmogelijk te achterhalen of, en zo ja waar verzekeringen zijn afgesloten.

U kunt trachten via een service die geboden wordt door het Verbond van Verzekeraars, te achterhalen of er overlijdensverzekeringen zijn gesloten. Zekerheid wordt daarmee beslist niet geboden omdat niet lang niet alle verzekeringsmaatschappijen op basis van beperkte gegevens deze informatie kunnen achterhalen,vooral ook omdat honderden voormalige uitvaartverenigingen zijn opgegaan in grotere verenigingen of verzekeringsinstellingen. Dergelijke polissen zijn meestal niet meer te identificeren zonder polisgegevens. Maar het is de moeite van het proberen waard.

Gaat u daarvoor naar de website: www.allesoververzekeren.nl en klik het tabblad "thema's" aan en vervolgens "oude polissen".

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >