uitvaartpolis


25 oktober 2014

Vraag nummer: 40353

is er een mogelijkheid om mijn polis te verzilveren.

Antwoord:

Een uitvaartverzekering kan in beginsel niet worden afgekocht. De prestatie is immers pas opeisbaar na het overlijden van de verzekerde. Als het om een klein ebdrag gaat, wil een verzekeraar vaak wel meewerken aan afkoop. Of dat in uw geval zo is, kunnen wij niet beoordelen. Daarvoor moet u contact opnemen met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Als deze niet meer bestaat, kunt u bij De Nederlandsche Bank navragen wie de rechtsopvolger is. Het informatienummer daarvoor is 0800-020-1068

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >