uitkeren oude polis


27 augustus 2014

Vraag nummer: 39541

Bij de papieren vond ik 2 oud polissen, op mijn naam Christina Kooij 23-2-1949, uit te keren bij overlijden 307 en 450 gulden. Is het mogelijk deze polissen bij voorheen NoordHollandsche Levensverz. nu te verzilveren in Euro's? Ze zijn al premievrij sinds 1959. Mijns inziens heeft het weinig zin om een dergelijk laag bedrag te laten staan. Ik wil van al die oude polissen af. Ik hoor graag van U. MVG C.Heijbroek

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een uitvaartverzekering wordt gesloten met de bedoeling om de kosten van de uitvaart uit te betalen. De verzekering komt dus pas na het overlijden van de verzekerde tot uitkering. Kennelijk zijn deze verzekeringen nooit aangepast aan de feitelijke omstandigheden. Waat u vraagt is om de polissen af te kopen. In b eginsel isb dat voor een uitvaartverzekering niet mogelijk, maar gelet op de lage bedragen, zijn veel verzekeraars wel bereid daaraan gehoorb te geven.

Ik adviseer u het verzoek voor te leggen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.U kunt bij de informatiedesk van De Nederlandsche Bank navragen wie de rechtsopvolger van de verzekeringsmatschappij is. Het informatienummer is 0800 020 1068.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >