Uitbetaling polissen dd.15jan1946


28 augustus 2014

Vraag nummer: 39559

Mijn echtgenote is op 24augustus j.l. overleden.ik heb een tweetal polissen gevonden,polisnr.492430 en 292432 elk voor een bedrag van 100.00 gulden.Wat moet ik doen om de polissen te verzilveren?
Graag uw antwoord. B.v.d. J vankan.

Antwoord:

Geachte heer,

Daarvoor moet u contact opnemen met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Zij informeren u welke gegevens u moet overleggen voor de uikeringen.
Als het een inmiddels niet meer bestaande verzekeringsmaatschappij betreft, kunt u bij De Nederlandsche Bank navragen wie de rechtsopvolger is. Het informatienummer daarvoor is 0800 020 1068.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >