Uitbetaling polis


10 november 2014

Vraag nummer: 40560

Van mijn vader heb ik een polis uit 1959 gekregen voor een verzekerd bedrag van 500 gulden. Polisnummer 59.31.259 d.d. 15 september 1959.
Gaarne zou ik deze polis thans laten uitbetalen.
Kan dat?

Antwoord:

Nee, dat kan niet. De verzekerde prestatie is pas opeisbaar na het overlijden van de verzekerde. at u wel zou kunnen vragen aan de betreffende verzekeringsmaatschappij, is of zij de polis willen afkopen. Dat wil zeggen dat de opgebouwde waarde beschikbaar komt. Overigens zal dat zeker veel minder dan het verzekerde bedrag zijn. Een groot deel van de premie die betaald is, is namelijk bedoeld om het risico van vroegtijdig overlijden te dekken en dat deel van de premie maakt geen deel uit van de afkoopwaarde.
Ik kan u dus slechts adviseren contact op te nemen met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Als deze niet meer bestaat, kunt u bij De Nederlandsche Bank navragen wie de rechtsopvolger is. Het telefoonnummer daarvan is 0800-020-1068

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn