Status uitvaartverzekeringen Het Noorden van 1936 en NVG


23 januari 2014

Vraag nummer: 37111

Beste meneer, mevrouw,

In mijn verzekeringsmap kom ik een aantal oude begrafenispolissen tegen die ooit door mijn ouders zijn afgesloten. De einddatum van de premiebetaling staat op de polissen op 2036. Ik denk dat er momenteel geen premies worden voldaan.

Kunt u mij vertellen wat de status is van deze polissen? Zit er nog enige waarde in? Het gaat om de volgende polissen van NV Verzekeringsmij Het Noorden van 1936 en de laatste van NVG Uitvaart. :

Polisnr 00897749, ingangsdaum 01-03-1971, verzekerd bedrag 1.500 gulden. Einddatum premiebetaling 01-03-2036.

Polisnr 00997046, ingangsdatum 01-07-1976, verzekerd bedrag 1.000 gulden. Einddatum premiebetaling 01-07-2036.

Polisnr 01055743, ingangsdatum 01-03-1980, verzekerd bedrag 3.500 gulden. Einddatum premiebetaling 01-03-2036.

Polis NVG 01168392, ingangsdatum 01-04-1990, verzekerd bedrag 2.000 gulden. Einddatum premiebetaling 01-04-2036,

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Deze specifieke vraag moet u voorleggen aan de rechtsopovolgers van de verzekeringsmaatschappijen. Het Noorden is waarschijnlijk inmiddels Generali. Gegevens daarvan vindt u op de website www.generali.nl

De rechtsopvolger van NVG uitvaart heb ik niet kunnen traceren. Ik adviseer u dat na te vragen bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank te Amsterdam. Contactgegevens daarvan vindt u op de website www.DNB.nl

et vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >