polissern


9 april 2013

Vraag nummer: 34220

hoe weet men als iemand overleden is waar zijn polissen lopen als men dat niet weet

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Er is geen centrale registratie van afgesloten verzekeringen. Als er geen polissen zijn of in ieder geval correspondentie, is het vrijwel onmogelijk te achterhalen of er ooit een overlijdensverzekering is afgesloten.

U kunt een poging wagen via een service die het Verbond van Verzekeraars biedt. Zij kunnen alleen bij de bij hen aangesloten leden een verzoek indienen om te controleren of er een polis is. Dat biedt overigens geen enkele garantie det een polis wordt gevonden. Lang niet alle verzekeraars zijn aangesloten en veel verzekeraars kunnen door fusies en overnames geen oude gegeven s meer achterhalen.

Zie www.allesoververzekeren.nl Klik op Thema's en vervolgens op "Oude polis zoek?".

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >