Oude levensverzekering


25 mei 2014

Vraag nummer: 38558

Mijn vader (de heer G.P. Ribbers) is op 3 december 2013 overleden. Bij het doornemen van zijn administratie vonden wij nog een oude levensverzekeringspolis. De polis (nummer 55.35.780) is op 1 oktober 1955 afgesloten bij de HAV Bank Schiedam. Het bedrag van de polis is 800 gulden, betaalbaar bij overlijden van de verzekerde. Graag zou ik van u willen vernemen of deze polis nog waarde heeft en wat ik moet doen om deze waarde uitgekeerd te krijgen.
Bijvoorbaat hartelijke dank voor uw medewerking.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Via dit consumentenpanel kan geen informatie gegeven worden over lopende verzekeringen. Daarvoor moet u zich wenden tot de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. De rechtsopvolger van HAV Bank is ASR verzekeringen. Als het gaat om een uitvaartverzekering, hebben zij deze waarschijnlijk overgedragen aan Ardanta.
Contactgegevens vindt u op de websites van ASR (www.ASR.nl) of van Ardanta (www.Ardanta.nl).

Met vriendelijke groet,
J.Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >