opvragen begravenispolis


2 februari 2014

Vraag nummer: 37244

Hierbij verzoek ik u mij te berichten hoe ik een de kopie-polis van de begravenisverzekering van mijn moeder kan ontvangen.
J>W>Letschert_Cornelissen geboren 22-1-1920 te Amsterdam
Burg.servicenr.176602914. Bij voorbaat dank.
Haar dochter M.Letschert

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Dit verzoek kan via dit forum niet worden behandeld. U moet uw vraag voorleggen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Als u niet in het bezit bent van polissen of correspondentie waaruit blijkt waar uw moeder verzekerd is, dan kunt u eventueel een zoekverzoek indienen via de nabestaandenservice van het Verbond van Verzekeraars. U kunt dit doen via de website www.allesoververzekeren.nl/themas/verloren-levensverzekeringspolis
Daarvoor gelden wel zeer specifieke spelregels die u op de website kunt raadplegen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE