Melden overlijden


18 augustus 2020

Vraag nummer: 61374

Geachte,

Als (Belgische) notaris ben ik gelast met de vereffening/verdeling van de nalatenschap van wijlen de Heer MOLENAAR Evert Cornelis Maria, geboren te Bergen op Zoom (Nederland), laatst wonende te 2910 Essen (België), Verbindingsstraat 3 en overleden te Brasschaat (België) op 15 juli 2020.

Ik heb vernomen van de nabestaanden dat de overledene volgende producten had bij Uw diensten:

- polis voor uitvaartverzekering met nummer 01185304 destijds afgesloten bij NVG Uitvaartverzekeringsmaatschappij nv; en
- levensverzekeringspolis met nummer 00108462 destijds afgesloten bij de Groningse Levensverzekering maatschappij nv waarbij zijn éénmanszaak 'E.C.M. MOLENAAR' de verzekerde en verzekeringsnemer was.
Is het mogelijk mij een overzicht te bezorgen van deze producten op datum van overlijden zodat ik deze kan vermelden in de fiscale aangifte van de nalatenschap?

Tevens mij te willen meedelen wat U nodig hebt voor de vereffening ervan aan de rechthebbende erfgenaam.

Ik kan U een kopie van de akte van overlijden bezorgen.

Met vriendelijke groeten,
Crabbe Wim
In opdracht van de notaris

Antwoord:

Geachte heer

U mailt nu naar een voorlichtingssite Uitvaar.nl, niet naar een uitvaartverzekeraar. Wij hebben geen zich in de polisadministratie van verzekeraars. U moet bij de verzekeraars zelf zijn.

- De NVG polis valt nu onder Ardanta. Via de website www.ardanta.nl kunt u met de verzekeraar in contact komen.

- De Groningse levensverzekeringsmaatschappij is nu Reaal Levensverzekeringen N.V.
Voor contactgegevens zie www.reaal.nl

Groet

Peter van Schaik
Uitvaart.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE