hoogte uitkering


26 maart 2014

Vraag nummer: 37836

Ik heb een levensverzekering polisnr 57.03.905, afgesloten op 1 febr 1957 bij HAV te Schiedam. Hoe hoog is de uitkering bij overlijden en bij wie moeten mijn nabestaanden zich hiervoor melden?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Deze informatie kan niet via dit forum verkregen worden. Daarvoor moet u zich wenden tot de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

De rechtsopvolger van HAV is ASR verzekeringen/Ardanta. De contactgegevens vindt u op de website www.asr.nl of www.ardanta.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >