de olveh van 1879 u.a.


23 september 2014

Vraag nummer: 39965

polisnummer 708860/474228 1 november 1966
t.n.v. J.F. Kleijn geboren 12 mei 1935 nog in leven
betreft een jaarlijkse rente uitkering 400 gulden.
Deze polis komt na jaren van "zolder"en nooit uitgekeerd.

Antwoord:

Daarvoor moet u contact opnemen met de rechtsopvolger van de Olveh. Dat is de verzekeringsmaatschappij Aegon. De contactgegevens vindt u op www.aegon.nl

egon kan beoordelen of en in hoeverre er nog recht op de uitkering bestaat met terugwerkende kracht.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE